SMS

By 22.3.2018 Nezařazené

Jistěi vy využíváte služeb operátora pro mobilnítelefon. A jistěi vy řešíte, kolik za měsíc u vámi zvoleného operátora provoláte, či vyčerpáte zasíláním zpráv. Neníjednoduchéza výše zmiňovanéslužby ušetřit, pokud svůj mobilnítelefon využíváme například pro služebníúčely.

Lze ušetřit nahrazením zdlouhavých hovorůpsaním SMS , ale to je pro pracovněvytíženého člověka někdy časověneproveditelné. Naše webováaplikace vám nabízíjednoduchýzpůsob ušetřenípeněz.

Jak na to?

Jednoduše navštivte naše webovéstránky a postupujte dle jednoduchých instrukcí, kteréjsou tam zřetelněpopsány. Po založeníúčtu a nabitíkreditu budete zasílat SMS a telefonovat znatlnělevněji, neždoposud. Nebudete ani měnit svého operátora, ani vaše stávajícítelefonníčíslo. Vše zůstane stejnéa vy ušetříte!

Ohodnoťte příspěvek